รายละเอียดเบื้องต้นของการผ่าตัดศัลยกรรมชนิดต่างๆในสุภาพสตรี
(รายละเอียดคลิกที่การรักษาแต่ละประเภท )

การผ่าตัดเสริมจมูก (Rhinoplasty)
0
การผ่าตัดดึงหน้า (Face Lift)
การผ่าตัดทำตา 2 ชั้น (ตาบน) (Upper Blephroplasty)
การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา (ตาล่าง) (Lower Blepharoplasty)
การผ่าตัดเสริมหน้าอก   (MAMMOPLASTY)
การผ่าตัดไขมัน (Abdominal Lipectomy)
การดูดไชมัน (Abdominal Liposuction)