Laser Circumcision - ขริบด้วยเลเซอร์

dr.narong nimsakul

must read
ทำไมต้องรีบขริบ ตั้งแต่เด็ก
เมื่อไรขริบดี

 

 

 

 

 

institute
ควรจะขริบ "จู๋ " เมื่อไร ..?

 

การขริบ สามารถทำได้หลายช่วงอายุ ขึ้นกับความสะดวก ปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นที่จะต้องทำ รวมถึงเรื่องสุขภาพอนามัยด้วย

* หลังเด็กคลอดแล้ว 48 ชั่วโมงคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด หรือ ก่อนอายุ 1 ขวบ


* ช่วง 1 ขวบ ถึงเข้าอนุบาล ถ้ามีปัญหาคัน หรือ อักเสบ หรือ โดนซิบหนีบ ควรรีบมาทำ

 

* ช่วงประถมต้น ถึง จนเป็นผู้ใหญ่ ขริบ "จู๋" ยิ่งไว ยิ่งดี เพื่อการเติบโตขยายขนาดได้โตเต็มที่

 

* ช่วงแต่งงานแล้ว หลังขริบ จะช่วยให้ "จู๋" แข็งแรงขึ้น ประกอบกิจกรรมได้นานกว่า และ "จู๋"ที่ขริบแล้ว ยิ่งใช้งานมาก ขนาดก็จะขยายมากขึ้น เพราะเลือดไปเลี้ยงได้สะดวกขึ้น ขนาดจะโตได้อีกเล็กน้อย

สะดวกช่วงใด ทำช่วงเวลานั้น ป้องกันก่อนปัญหาเกิด ย่อมง่ายกว่าการแก้ปัญหา


การขริบ/การขริบด้วยเลเซอร์ - สำหรับท่านชาย (Laser Circumcise for Men)

Circumcision is a simple surgical procedure that removes the foreskin – a sleeve of skin covering the tip of the penis.

Although infancy is the ideal time for a circumcision, many adult men and teens seek
circumcision for medical, health, sexual, cultural, religious or cosmetic reasons. A man does not need to have a medical reason to have a circumcision. Personal preference or social reasons are perfectly valid. In order to make an informed decision, he must carefully consider the benefits and risks.

Since the foreskin traps bacteria and other infectious agents, as well as accumulating malodorous smegma, its removal improves genital hygiene and reduces risk of diseases and other conditions over the lifetime of the man and his sexual partners.

ข้อมูลเพิ่มเติมของ นิยามการขลิบ ดูได้ที่นี่ clickคลิก

ภาพแสดง กายวิภาคของ penis ก่อนขริบ และเมื่อขริบแล้ว (penis anatomy)

p1
p2
p3

 

ส่วนขั้นตอนการขริบนั้นจะเป็นการขริบ ด้วย กรรไกร มีดผ่าตัด หรือ เลเซอร์ ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือ
และความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์แต่ละท่าน ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการทำงาน ก็แตกต่างกันไป
แต่ในที่สุดผลของการขริบก็จะออกมาดังภาพ ที่แตกต่างกันคือรอบแผลหลังผ่า ระยะเวลาการฟักฟื้น และการดูแลตนเองหลังการขริบ อ้อ ราคาด้วยครับ ..


- ข้อดีของการขริบ -
1. Eliminates the risk of phimosis, which affects 1 in 10 teenage boys and men.
This condition refers to a tight foreskin that cannot be pulled back fully, so making
cleaning under it, and passing urine, diffi cult and painful. Phimosis also greatly increases the risk of penile cancer, and is a cause of foreskin and catheter problems in nursing
homes
2. Reduces by 3-fold the risk of inflammation and infection of the skin of the penis.
One in 10 uncircumcised men suffer from inflammation of the head of the penis and
foreskin at some time in their lives. This rises to 1 in 3 if the uncircumcised man is diabetic. (Diabetic men also have other severe problems when uncircumcised.) In contrast only 2% of circumcised men experience such infl ammation.
3. Substantially reduces the risk of urinary tract infections and consequent renal complications.
4. Over 20-fold decrease in risk of invasive penile cancer,which has a high fatality rate. One in 600 uncircumcised men get penile cancer, which often requires penile
amputation or disfiguring surgery leading to imparedpenile function.
5.Significant studies suggest that uncircumcised men have 1? – 2 times the risk of prostate cancer, which affects 1 in 6 men.

6.Reduces by approximately 3- to 7-fold the risk of getting HIV (AIDS), during sex with an infected woman. HIV enters via the vulnerable inner lining of the foreskin of a healthy penis, but can also infect via sores anywhere on the penis (caused for example by genital herpes, balanitis or inflammation). The man’s risk, especially if uncircumcised, will be greater if he engages in unsafe sex with individuals at high risk for HIV infection. Condoms should always be used irrespective of circumcision status

7.Circumcision also aff ords substantial protection against thrush, as well as sexually transmitted infections such as papilloma (wart) virus, syphilis and chancroid.
8. Circumcision reduces by up to 5 times the risk of the man’s female partner being infected by chlamydia and, similarly, by 5 times the risk of her getting cervical cancer(which is caused by human papillomavirus). The load of infectious bacteria and viruses that accumulate under the foreskin is delivered into the female genital tract during sex. Chlamydia has more than doubled over the past 5 years and can cause infertility (in both sexes), pelvic infl ammatory disease, and ectopic pregnancy.
9.Up to 10% of males reaching adulthood uncircumcised will later require circumcision for medical reasons. Many are reluctant to go ahead with this or are incorrectly advised to ‘put up’ with the problem rather than have a circumcision. Early elective circumcision eliminates these problems
before they occur.
10. Credible research shows that most women prefer the appearance of the circumcised penis. They also prefer it for sexual activity. Hygiene is one reason; increased penile and
vaginal contact and stimulation is another.

11. In general, sexual function and sensation is the same or better in circumcised men.
The problem of overly tender sensitivity of the head of the penis experienced by many
uncircumcised men is virtually eliminated

การขลิบเป็น life-time medical benefit ที่ชายควรทำไว้ เพราะในชายที่ไม่ขริบ จะสามารถมีการ
พัฒนา ทาง medical condition ไปสู่อาการ เจ็บป่วย หรือพยาธิสภาพบางประการจนทำให้กระทบ ต่อการใช้ชีวิต และในบางกรณีก็ถึงแ่ก่ชีวิต ในขณะที่ชายที่ขริบแล้ว สามารถป้องกันโรคร้าย และ พยาธิสภาพได้หลาย ชนิด นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ในทางตรง ที่ช่วยให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ใช้งานได้สะดวกขึ้น และ มีความสวยงาม และพึงใจต่อเพศตรงข้ามมากกว่า อวัยวะที่ยังไม่ผ่าน
การขริบ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากการขริบนั้น อยู่ในระดับต่ำสุดๆ ในขณะที่ผลดีในระยะยาวมีมากกว่า ทั้งด้าน functional ,cosmetic outcome ...

ความรู้เพิ่มเติมจากเว็ปไซด์ต่างประเทศ
ความรู้เพิ่มเติมจากเว็ปไซด์ ที่เขียนโดยคนไทย

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=thaicirc20&group=2

คำเตือน อาจมีภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับ เด็ก เยาวชน และสตรี

 

Institution Of Modern Medicine - Dr. Narong Nimsakul
More Information Contact info@naronglaser.net